Login เข้าแก้ไข Site


 • เข้าไปที่ https://www.google.co.th/
 • เลือก “ลงชื่อเข้าสู่ระบบ”
 • ใส่ email ที่โรงเรียนออกให้
 • หากจำไม่ได้ติดต่อครูฎายิน ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ค่ะ
 • คลิก “ถัดไป”
 • ใส่ password ของตนเอง
 • หากจำไม่ได้ติดต่อครูฎายิน ห้องคอมพิวเตอร์ 1 ค่ะ
 • คลิก “ถัดไป”
 • ที่กลุ่มแอพพลิเคชั่น หรือ “9 จุดอรหันต์” ของเรา
 • เลือก “ไซต์”

เลือก “Google Site ใหม่”

 • จะปรากฏ Site ทั้งหมดของเราค่ะ
 • หากต้องการแก้ไข อัพเดท ฯลฯ ไซต์ไหน ก็ดับเบิ้ลคลิกที่ไซต์นั้นได้เลย
 • เมื่ออัพเดทแล้ว อย่าลืมคลิกที่ปุ่ม “เผยแพร่” site ของเราจะได้อัพเดทไปด้วยค่ะ
 • หากมีข้อสงสัยใดๆ ติดต่อครูฎายิน ค่ะ ยินดีให้ความช่วยเหลือ ^^