สร้างหน้าเพจ


เพิ่มหน้าใหม่ได้ 2 แบบนะคะ

    1. ไปที่เมนู "หน้า"
    2. เพิ่มหน้าย่อย จะปรากฏเป็นเมนูย่อยซ่อนอยู่ภายในหน้าหลัก
    3. เพิ่มหน้า จะปรากฏเป็นหน้าหลัก


  1. หน้าหลัก
  2. หน้าย่อย


Tips.

1. หน้าแต่ละหน้า สามารถสลับลำดับ หรือย้ายได้อย่างอิสระ โดยการคลิกหน้านั้นค้างไว้ แล้วลากไปวางในตำแหน่งที่ต้องการ

2. สามารถเพิ่มหน้าย่อยซ้อนในหน้าย่อยได้อีก กี่ระดับก็ได้