สร้างสมุดเยี่ยม

สร้างสมุดเยี่ยม

  • Form ใช้มนการกรอกข้อมูล บันทึกข้อมูล และแสดงผลแบบฟอร์ม
  • Sheet ใช้ในการแสดงผลของข้อมูล
  • นำโค้ดที่ได้จากทั้ง 2 ข้อ มาฝังไว้ที่ไซต์ ของเรา

ณ 9 จุดอรหันต์ เลือก ไดรฟ์

 1. คลิกที่ "ใหม่" หรือเครื่องหมาย +
 2. คลิก เพิ่มเติม
 3. คลิก Google ฟอร์ม


 1. ตั้งชื่อฟอร์มนี้ว่า "สมุดเยี่ยม"
 2. พิมพ์ข้อความ "สมุดเยี่ยม"


 1. พิมพ์ข้อความอธิบาย ขอบคุณผู้เข้าเยี่ยมชม
 2. เลือกประเภทส่วนเป็น "ย่อหน้า"
 3. พิมพ์ "ฝากข้อความ"
 4. เลือก "จำเป็น" เพื่อเป็นการบังคับว่าต้องกรอกข้อมูลจึงจะส่งฟอร์มได้ มิฉะนั้นหาดมีผู้กด "ส่ง" โดยไม่กรอกข้อมูลใดๆ เราจะได้แบบฟอร์มว่างเปล่า


 1. คลิกที่ + เพื่อเพิ่มส่วน
 2. เลือกประเภท "คำตอบสั้น" สำหรับให้ผู้ชมลงชื่อ
 3. พิมพ์ข้อความ "ลงชื่อ"
 4. เลือก "จำเป็น" เพื่อเป็นการบังคับว่าต้องกรอกข้อมูลจึงจะส่งฟอร์มได้ มิฉะนั้นหาดมีผู้กด "ส่ง" โดยไม่กรอกข้อมูลใดๆ เราจะได้แบบฟอร์มว่างเปล่า


เปลี่ยนธีมฟอร์ม

 1. ไปที่ "ชุดสี" (รูปจานสี)
 2. เลือก "ธีม"


 1. เลือกกลุ่มธีม
 2. เลือกธีมที่ชอบ
 3. คลิก "เลือก"


ได้ธีมตามต้องการแล้วค่ะ


แชร์ฟอร์ม

หากไม่ตั้งค่าการแชร์เป็นสาธารณะ บุคคลอื่นจะเข้าดูข้อมูลไม่ได้

ที่ฟอร์มสมุดเยี่ยม

 1. คลิกที่ "ฟันเฟือง"


 1. นำเครื่องหมายถูก ( / ) ออก - ตามภาพ
 2. เลือก "บันทึก"


ฝังฟอร์มที่ไซต์

คลิกที่ปุ่ม "ส่ง"

 1. เลือก "ฝัง"
 2. ปรับค่าความกว้างและสูงตามความเหมาะสม
 3. เลือก "คัดลอก"


กลับมาที่ไซต์ของเรา


 1. ที่เมนู "หน้า"
 2. เพิ่มหน้าใหม่ ด้วยการคลิกที่ + ด้านล่างของหน้าจอ
 3. ตั้งชื่อ "สมุดเยี่ยม"
 4. ดับเบิลคลิก เลือก "ฝัง"


 1. เลือก "ฝังโค้ด"
 2. วางโค้ดที่ก็อปปี้ไว้
 3. เลือก "ถัดไป"


 1. ปรับขนาดตามความเหมาะสมและสวยงาม
 2. คลิก "เผยแพร่"


สร้างสเปรตชีตแสดงข้อมูลของสมุดเยี่ยม

กลับมาที่ Google form

 1. เลือกเมนู "การตอบกลับ"
 2. เลือกที่ "สร้างสเปรตชีต"


 1. เลือก "สร้างสเปรตชีตใหม่ ใช้ชื่อตามที่โปรแกรมกำหนดให้
 2. คลิก "สร้าง"


เปลี่ยนแบบอักษร (ทำที่สเปรตชีต)

 1. เลือกทั้งกด (คลิกตามภาพ)
 2. คลิกเพื่อเลือกแบบอักษร ขนาด สี
 3. เลือกแบบอักษรตามต้องการ


สลับสีตาราง (ทำที่สเปรตชีต)

 1. ทำแถบสีในส่วนที่ต้องการสลับสีของตาราง
 2. เลือก กระป๋องสี
 3. เลือก กำลังสลับสี


 1. เลือกชุดสีที่ต้องการ หรือเลือกผสมสีเอง
 2. คลิก เสร็จสิ้น


ตั้งค่าการแชร์

หากไม่ตั้งค่าการแชร์เป็นสาธารณะ บุคคลอื่นจะเข้าดูข้อมูลไม่ได้

 1. เลือก "แชร์"
 2. เลือก "ลิงก์ที่สามารถแชร์ได้"
 3. เปลี่ยนการแชร์โดยเลือกตามภาพ


 1. เลือก "เพิ่มเติม"


 1. เลือก "เปิด-สาธารณะบนเว็บ"
 2. เลือกให้ผู้ชม "ดูได้" เท่านั้น
 3. บันทึก


 1. คัดลอกลิงก์เอาไว้
 2. เสร็จสิ้น


ฝังสเปรตชีตที่ไซต์

 1. เลือก ฝัง <>


 1. เลือก "ใช้ URL"
 2. วางลิงก์ที่ก็อปปี้
 3. แทรก


 1. ปรับแต่งให้สวยงาม
 2. คลิก เผยแพร่


หากต้องการแก้ไขความกว้าง*สูง ของฟอร์ม

 1. คลิกที่ฟอร๋มนั้น
 2. เลือก แก้ไข (รูปดินสอ)