การเน้นด้วยภาพ


เราสามารถนำภาพภาพมาเป็นพื้นหลังของส่วนนี้ได้ เรียกว่า

"การเน้นด้วยภาพ"
 • แทรกข้อความ
 • จัดวางข้อความตามชอบ
 • ไปที่เมนูส่วน (ชี้ที่ซ้ายมือของส่วนนี้)
 • เลือก "พื้นหลังของส่วน" (รูปจานสี)
 • เลือก "รูปแบบของส่วน"
 • เลือก "ภาพ"
 • เลือกแทรกภาพได้สองช่องทาง
  • อัปโหลดภาพ
  • เลือกรูปภาพ
   • จากอัลบั้มของ photo
 • จัดวางข้อความให้เหมาะสมกับภาพพื้นหลัง
 • เพียงเท่านี้ก็ได้ภาพเป็นพื้นหลังข้อความแล้วค่ะ