การจัดวางภาพ


 • เลือกภาพที่ต้องการแทรกลง "หน้า"
 • เลือกได้ครั้งละหลายๆ ภาพ
 • คลิกปุ่ม "เลือก"


 • ไซต์จะแทรกภาพให้ ส่วนละ 2 ภาพ โดยอัตโนมัติ
 • หากต้องการจัด layout ใหม่ ให้ย่อหรือขยายภาพนั้น
 • จะเห็นว่าภาพเหมือถูกซูมเข้ามา แต่ภาพจะย่อหรือขยายตามต้องการ
 • จากนั้นเลือก "ยกเลิกการครอบตัด"
 • ภาพมีสัดส่วนเดิมแต่จะย่อหรือขยายตามที่เราออกแบบ
 • สามารถจัดวางภาพได้หลากหลายรูปแบบตามที่เราออกแบบไว้
 • เมื่อคลิกที่ภาพ จะพบปุ่ม "ยกเลิกการครอปตัด" (อันที่ 2)
 • สามารถจัดวาง
 • ลากไปส่วนต่างๆ ได้ตามต้องการ