Draf ภาพ

การ Draf (ดราฟ) เป็นการลอกลายภาพ โดยเราสามารถดราฟภาพได้ด้วยโปรแกรม Falsh อย่างง่าย โดยเริ่มจาก

    • สืบค้นข้อมูลภาพการ์ตูน บันทึกลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์
    • เปิดโปรแกรม เปิดไฟล์งานใหม่ได้ที่เมนู Create New
    • เลือก ActionScript 2.0
    • เลือกเมนู File / Import / Import to Stage (Ctrl+R)
 • จะได้ภาพต้นฉบับตามต้องการ
 • จากนั้นเปลี่ยนชื่อ layer เป็น "ต้นฉบับ" หรืออื่นๆ ตามที่จะสื่อถึงภาพนี้
 • แปลงภาพให้เป็น symbol เพื่อจะได้ทำภาพให้จางลง
 • ไปที่เมนู Modify / Convert to Symbol (คีย์ลัดคือ F8)
 • เลือก Symbol ประเภท Movie clip
 • คลิกที่ภาพ แล้วดู Properties ของภาพ
 • เลือกเมนู Color Effect
 • เลือก Alpha แล้วปรับความเข้ม จาง ของภาพตามความเหมาะสม
 • จากนั้น "ล็อก" เลเยอร์ "ต้นฉบับ" เอาไว้
 • เพิ่มเลเยอร์อีก 1 เลยอร์ ตั้งชื่อ "วาดเส้น" หรืออื่นๆ ตามเหมาะสม
 • ใช้ Line Tool (N) ในการวาดเส้น
 • ใช้ Selection Tool (V) ในการดัดเส้น
 • ลงสีตามความชอบ
 • ปิดตา layer ต้นฉบับไว้ด้วยนะคะ
 • แปลงภาพให้เป็น symbol
 • ไปที่เมนู Modify / Convert to Symbol (คีย์ลัดคือ F8)
 • เพียงเท่านี้เราก็มีภาพที่พร้อมนำไปประกอบเรื่องราวได้แล้วค่ะ