การ Publish งาน

การ Publish งาน เป็นการนำงานออกไปใช้งาน ทำได้โดย

    • บันทึกงาน File / Save as ตั้งชื่อชิ้นงาน จะได้ไฟล์ .fla ซึ่งเป็นต้นฉบับ ให้เก็บไว้ที่นักเรียนเอง
    • ไปที่เมนู File / Publish setting
    • งานที่จะส่งในรายวิชานี้ ให้ Publish งานเป็น 2 ไฟล์
     • .swf เป็นไฟล์ flash สามารถเปิดในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Flash Player
     • .exe เป็นไฟล์ที่สามารถเปิดเล่นได้เลย แม้เครื่องคอมพิวเตอร์จะไม่มีโปรแกรม Flash Player
     • ถ้าจะโฟสภาพส่ง ให้เลือก publish ไฟล์แบบ Jpeg image ด้วย จะได้ไฟล์ .jpg (ไฟล์ภาพ) แล้วนำไปโฟสที่ facebook ได้ค่ะ
    • เลือกนามกสุลไฟล์ที่ต้องการ
    • กดปุ่ม Publish
    • กดปุ่ม OK