การทำภาพเคลื่อนไหวแบบหมุนและเคลื่อนที่

สำหรับทำภาพที่มีการหมุน เช่น กังหันลม ล้อรถ ลูกบอล เป็นต้น

 • วาดภาพตามต้องการ
 • แปลงเป็น Symbol ด้วยคำสั่ง Modify/Convert to Symbol
 • เลือก Symbol แบบ Movie Clip และตั้งชื่อให้สัมพันธ์กับรูปภาพ
 • ทำการเคลื่อนไหวให้ภาพด้วยการคลิกเม้ส์ขวาที่เฟรมที่ 1 เลือกคำสั่ง Create Motion Tween
 • คลิกขวาที่เฟรมสุดท้าย เลือกคำสั่ง Insert Keyframe / Rotation
 • ที่ Rotation เลือกการหมุนตามต้องการ
  • CW หมายถึงลักษณะการหมุนแบบตามเข็มนาฬิกา
  • CCW หมายถึงการหมุนทวนเข็มนาฬิกา
  • 1 times หมายถึงจำนวนรอบของการหมุนภายในเฟรมที่เรากำหนด
 • กำหนดทิศทางการเคลื่อนที่
 • ทดสอบงานของเราที่ Control / Test Movie
 • หรือกดปุ่ม Ctrl+Enter