การทำปุ่ม

ปุ่ม Button ใน Flash ใช้สำหรับควบคุมสิ่งต่างๆ เช่น กดตกลง กดเพื่อไปหน้าถัดไป ปดเพื่อปิด-เปิดเสียง เป็นต้น เราสามารถสร้างปุ่มได้ง่ายๆ

โดยในตัวอย่างนี้ เราจะทำปุ่มเล่นเพลง คือ กดแล้วจะเล่นเพลง กดอีกปุ่มเพลงจะหยุด

    • เปิดไฟลงานใหม่ สร้างสี่เหลี่ยมมุมมนขึ้นมาด้วยสีและขนาดที่เราต้องการ
    • การทำมุมมนของสี่เหลี่ยม สามารถทำได้โดยการใส่ค่าตัวเลงลงไปที่ Rectangle Options
    • จากนั้นพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไป
    • ในตัวอย่างนี้เราทำปุ่มเล่นเพลง ก็พิมพ์ชื่อเพลงลงไป
    • แปลง symbol ให้เป็นปุ่มด้วยคำสั่ง Modify / Convert to Symbol หรือใช้คีย์ลัดคือ F8
    • ตั้งชื่อปุ่ม
    • เลือกประเภทปุ่มเป็น Button
    • กด OK
    • เราจะได้ปุ่มตามต้องการ โดยที่ปุ่มนี้จะถูกเก็บไว้ที่ Library ของโปรแกรม (หน้าต่างขวามือ)
    • ขั้นตอนต่อไป เราจำใส่รายละเอียดให้ปุ่ม
    • โดยการ ดับเบิ้ลคลิก ที่ปุ่ม
    • ปุ่มจะมีจังหวะ 3 จังหวะ คือ
     • Up คือ ขณะที่ปุ่มอยู่เฉยๆ ไม่มีใครไปกด
     • Over คือ ขณะที่เราเอาเม้าส์ไปลากผ่านปุ่ม
     • Down คือ จังหวะที่เรากดปุ่ม
     • Hit คือ พื้นที่ที่ต้องการให้กดปุ่ม
    • เราใส่รายละเอียดได้ที่ frame ของในแต่ละจังหวะ
    • คลิกขวา เลือก Insert Keyframe ในทุกจังหวะ
    • การใส่ความแตกต่างของปุ่มในแต่ละจังหวะ
    • ให้ไปที่ frame นั้น แล้วเปลี่ยนสี ขยับตำแหน่ง หรืออื่นๆ ตามความคิดสร้างสรรค์ของเรา
    • จากนั้นกลับไปที่ Scene 1
    • ทดสอบปุ่มของเรา
    • Control / Test Movie หรือกดปุ่ม Crtl+Enter