หน่วยที่ 9 : player ยิงปืนได้ 2 ทิศทาง

player ยิงปืน 1 ทิศทาง

กำหนดให้ player ยิงกระสุนพลังออกมาได้เพื่อทำลาย monster (ปล่อยพลัง ใช้วิธีการทำแบบเดียวกัน)


ที่ตัว player

  • (1) กำหนดจุด image point ใหม่ (ปกติจะอยู่กลางภาพ)

  • (2) คลิกที่ปากกระบอกปืน เพราะกระสุนจะออกจากจุด image point

ต้องสร้างกระสุน

 • Insert new object --> Sprite --> ตั้งชื่อ bullet

 • ใช้พู่กัน(1) ปรับขนาดและความคมชัดของขอบกระสุน(2) เลือกสี(3) จุดลงไป(4) resize ภาพ(5)

 • Behaviors ของกระสุน เลือกเป็น bullet

 • ที่ Layout ให้ insert keyboars เข้ามาไว้ด้วย เพราะเราจะกดคีย์เพื่อยิงกระสุน

Event sheet

Add event -->

  • keyboard --> next

  • key is down --> next

  • click to choose เลือกกดคีย์บนคีย์บอร์ดเพื่อยิง เช่น spacebar /X / Z เป็นต้น

  • Done

Add action (1)

  • player --> next

  • spawn another object --> next (spawn คือ การวางไข่ หรือให้มีวัตถุปรากฏออกมาจากวัตถุแรก)

  • click to choose --> เลือก bullet --> layer "game" (เลือก bullet เพื่อให้ spawn ลูกกระสุนออกมา)

Add action (2)

  • bullet --> next

  • set angle of motion --> next (ตั้งค่าทิศทางของ bullet)

  • angle = 0 --> Done (0 คือ จากซ้ายไปขวา / 180 คือ จากขวาไปซ้าย)

 • เมื่อทดลองกดคีย์ที่ตั้งค่าไว้ (ครูตั้งไว้ที่ปุ่ม spacebar) จะมีลูกกลมออกมา

 • แต่เมื่อกดค้างไว้จะเป็นว่า ลูกกลมจะออกมาติดๆ กันจนเป็นเส้น ให้เราเพิ่มเงื่อนไขอีก

 • คลิกขวาหน้า event ของ keyboard

  • Add --> Another condition

  • system --> next

  • Every X secound --> next (ทุกๆ กี่วินาที)

  • ใส่จำนวนเวลาที่จะให้ลูกกลมปรากฏออกมา เช่น ครูใส่ 0.3 คือ ทุกๆ 0.3 วินาที จะมีลูกกลมออกมา 1 ลูก ทำแบบนี้กระสุนเราจะไม่ออกมาติดๆ กัน

กำหนดให้กระสุนทำลาย monster

Add event

  • bullet --> next

  • on collision with another object --> next (เมื่อกระสุข ชน กับวัตถุอื่น)

  • click to choose เลือก monster --> OK

Add action

    • monster --> Destroy (ให้ monster ถูกทำลายหายไป)

Event sheet

player ยิงปืนได้ 2 ทิศทาง

player ยิงปืน 2 ยิงปืน ปล่อยพลัง ปล่อยสายฟ้า ฯลฯ ทำแบบเดียวกันค่ะ

ในตอนนี้เราจะมาทำ player ยิงปืนแบบ 2 ทิศทาง คือ ยิงไปทางซ้าย-ยิงไปทางขวา ได้ จุดประสงค์คือ เมื่อ player เดินไปซ้ายหรือขวา ลูกปืนต้องเปลี่ยนทิศทางตามไปด้วย ก่อนอื่นเราต้องทำ

* Behaviors ของกระสุน เลือกเป็น Bullet และ Fade สำหรับให้จางหาย ** Bullet speed คือ ความเร็วของการเคลื่อนที่ *


Add event

  • Keyboard --> On Left arrow pressed

   • Add action

    • Player --> Set Mirrored

Add event

  • Keyboard --> On Right arrow pressed

   • Add action

    • Player --> Set Not Mirrored

Add event

  • Keyboard --> On key press --> เลือกคีย์ที่กดแล้วยิง ในตัวอย่างเลือก space bar

  • Add condition

   • System --> Every 0.3 Secounds

   • Add action

    • Player --> Spawn another object (เลือก bullet)

    • Bullet --> Set angle of motion to 0 degree (0 คือ ไปขวา / 180 คือ ไปซ้าย)

    • Bullet --> Stard fade (คือ ยิงกระสุนออกไป 1 วินาที กระสุนจะ fade หายไปเอง)

  • Add sub-event

   • player --> is mirrored (ถ้า player หันหน้าสะท้อนกลับ..ให้กระสุนยิงไปทิศ 180 คือ ด้านซ้ายนั่นเอง)

    • Add action

     • Bullet --> Set angle of motion to 180 degree (0 คือ ไปขวา / 180 คือ ไปซ้าย)


* Set angle of motion to 0 --> ไปขวา *

* Set angle of motion to 180 --> ไปซ้าย *