หน่วยที่ 5 : คะแนน/ชีวิต/เวลา

หน่วยที่ 5 : คะแนน/ชีวิต/เวลา

คะแนน/ชีวิต/เวลา ที่จะปรากฏขึ้น เป็นคะแนนรวมทั้งหมด ส่วนจะให้เท่าไรนั้นก็อยู่ที่ผู้ออกแบบเกมจะกำหนด ในที่นี้จะเก็บคะแนน ดังนี้

  • เก็บเหรียญ ได้ 1 คะแนน
  • เก็บโบนัส ได้ 5 คะแนน หรือ เก็บโบนัสได้กระสุนสำหรับยิง
  • ถูก monster ชน ชีวิตลดลง 1 ชีวิต (ในเกมนี้จะกำหนด 5 ชีวิต)
  • ให้เวลาเล่นเกม 30 วินาที มีเลขนับเวลาถอยหลัง จาก 30-0 (จะใช้หรือไม่ก็ได้..แล้วแต่เกม)

Concept

  • เก็บค่าใส่ตัวแปร (Variable)
  • แสดงผลที่ text

การเก็บและแสดงคะแนนนั้น จะต้องมี

  • ตัวแปร (Variable)
   • สำหรับเก็บค่าคะแนน ในทีนี้จะชื่อตัวแปรว่า "Score"
   • สำหรับเก็บค่าชีวิต ในทีนี้จะชื่อตัวแปรว่า "Live"
   • สำหรับนับเวลาถอยหลัง ในทีนี้จะชื่อตัวแปรว่า "numTime" เริ่มจาก 30 วินาที (จะใช้หรือไม่ก็ได้..แล้วแต่เกม)
   • สำหรับเก็บโบนัส จะได้กระสุนเพิ่ม ในทีนี้จะชื่อตัวแปรว่า "Gun" จะเพิ่มให้ครั้งละ 10
  • Add object --> Text เพื่อให้แสดงคะแนนออกมา
   • Text score เริ่มต้นจาก 0 เพิ่มขึ้นทีละ 1 หรือ 5 ตามคะแนนที่กำหนดไว้
   • Text live เริ่มต้นจาก 5 ลดลงมาทีละ 1
   • Text numTime เริ่มต้นจาก 30
   • Text gun เริ่มต้นจาก 0 เพิ่มให้ครั้งละ 10

สร้าง layer สำหรับแสดงคะแนน/ชีวิต/เวลา

  • สร้างที่ Layout
 • ที่แท็บ Layer
 • สร้าง Layer ใหม่ ตั้งชื่อว่า score
 • คลิกที่ Layer score
  • ตั้งค่า Paralax เป็น 0 , 0 (เมนูซ้ายมือ)
  • เพื่อให้คะแนนเลื่อนตาม player
 • Insert new object
 • เลือก Text
 • ตั้งชื่อว่า score
 • คลิก Insert
 1. คลิกที่ text score ที่สร้างขึ้น
 2. เลือก Instance variables
 3. คลิกที่ +
  • Name พิมพ์ type
  • Type เลือก Text
  • Initial value พิมพ์ score (ข้อความเดียวกับชื่อ text ที่สร้างขึ้น)

ให้สร้าง text 4 ตัว และตั้งค่าแบบเดียวกันนี้

  1. Text ชื่อ score
   • เลือก Instance variables
   • คลิกที่ +
     • Name พิมพ์ type
     • Type เลือก Text
     • Initial value พิมพ์ score (ข้อความเดียวกับชื่อ text ที่สร้างขึ้น)
  2. Text ชื่อ live
   • เลือก Instance variables
   • คลิกที่ +
     • Name พิมพ์ type
     • Type เลือก Text
     • Initial value พิมพ์ live (ข้อความเดียวกับชื่อ text ที่สร้างขึ้น)
  3. Text ชื่อ numTime
   • เลือก Instance variables
   • คลิกที่ +
     • Name พิมพ์ type
     • Type เลือก Text
     • Initial value พิมพ์ numTime (ข้อความเดียวกับชื่อ text ที่สร้างขึ้น)
  4. Text ชื่อ gun
   • เลือก Instance variables
   • คลิกที่ +
     • Name พิมพ์ type
     • Type เลือก Text
     • Initial value พิมพ์ gun (ข้อความเดียวกับชื่อ text ที่สร้างขึ้น)

ตั้งค่าแบบอักษรตามสมควร

 1. คลิกที่ text นั้น
 2. ข้อความเริ่มต้นที่ต้องการให้แสดง
 3. แบบอักษร/ขนาด
 4. สีอักษร
 5. จัดซ้าย / กลาง / ขวา

สร้างตัวแปรสำหรับเก็บค่าคะแนน/ชีวิต/เวลา

  • สร้างที่ Event sheet
 • ไปที่ Event sheet เราจะเพิ่มตัวแปร เพื่อเก็บค่าต่างๆ กัน
 • สร้างตัวแปร (ขึ้นต้นด้วยอักษรตัวใหญ่)
 • คลิกขวา เลือก Add golbal variable
 • จะปรากฏหน้าต่าง New golbal variable
  • Name ตั้งชื่อตัวแปร
   • Score สำหรับเก็บคะแนน
   • Live สำหรับให้ค่าชีวิตในเกม เช่น 3 หรือ 5
   • numTime นับเวลาถอยหลัง อาจใช้หรือไม่ใช้ก็ได้
   • Gun สำหรับเก็บค่ากระสุน/ลูกไฟ
  • Type ชนิดของตัวแปร เลือก Number
  • Initial value ค่าเริ่มต้นของตัวเลข
   • Score เริ่มต้นที่ 0 บวกเพิ่มที่ละ 1 และ 5 (bonus)
   • Live เริ่มต้นที่ 5 ลดลงมาทีละ 1
   • numTime เริ่มต้นที่ 30 หรือ 60 วินาที ลดลงมาทีละ 1
   • Gun เริ่มต้นที่ 0 เพิ่มขึ้นครั้งละ 5 หรือ 10 ลูก

กำหนดการแสดงผลทาง Text ชื่อ score

Add event (1)

  • ภาพที่ 1
   • เลือก text ชื่อ score (2)
   • --> next (3)
  • ภาพที่ 2
   • เลือก compare instance variable (1)
   • --> next (2)
  • ภาพที่ 3
   • พิมพ์ข้อความ "score" ลงไป (มีเครื่องหมาย " ครอบด้วย) (1)
   • --> Done (2)

Add Action

  • ภาพที่ 1
   • Add action (1)
   • เลือก text ชื่อ score (2)
   • next (3)
  • ภาพที่ 2
   • set text (1)
   • next (2)
  • ภาพที่ 3
   • พิมพ์ S ใหญ่ จะปรากฏตัวแปรชื่อ Score (ลูกโลกสีเขียว) ให้เลือกตัวนี้ (1)
   • Done (2)

ทำขั้นตอนเดิมจนครบทุก text ทุกตัวแปรค่ะ