หน่วยที่ 4 : Mirrored / Not Mirrored

หน่วยที่ 4 : Mirrored / Not Mirrored

เป็นการกำหนดการหันหน้าให้ player ถ้าเดินไปขวาให้หันหน้าไปทางขวา ถ้าเดินไปซ้านซ้ายให้หันหน้าไปทางซ้าย เวลาเล่นเกมจะได้ไม่รู้สึกว่า player เดินถอยหลัง

 • เพิ่ม object เข้ามา

 • คลิกขวาที่ layout เลือก Insert object หรือ ดับเบิ้ลคลิกที่ layout

 • เลือก Keyboard เพราะเราจะใช้คีย์บอร์ดในการบังคับการเดินของ player

เปิด Event sheet ขึ้นมา เราจะ Add event 2 ครั้ง สำหรับการกดคีย์บอร์ดเพื่อให้...


"ลูกศรซ้าย" หันหน้าไปด้านซ้าย (Mirrored)

   • Add event กิจกรรมที่เกิดขึ้น

   • เลือก Keyboard --> Next

   • Key is down --> Next

   • เลือก Click to choose

   • กด "ลูกศรซ้าย" ที่คีย์บอร์ด --> Done

    • Add action เมื่อเกิดกิจกรรมนั้นแล้วจะเกิดเหตุการ์อะไรต่อไป

    • เลือก player --> Next

    • Set mirrored --> Next

    • Mirrored --> Done (Mirrored หมายถึง การสะท้อนจากกระจกเงา จะกลับซ้ายเป็นขวา ขวาเป็นซ้าย ซึ่ง player จะหันกลับด้าน)


"ลูกศรขวา" หันหน้าไปด้านขวา (Not Mirrored)

   • Add event กิจกรรมที่เกิดขึ้น

   • เลือก Keyboard --> Next

   • Key is down --> Next

   • เลือก Click to choose

   • กด "ลูกศรขวา" ที่คีย์บอร์ด --> Done

    • Add action เมื่อเกิดกิจกรรมนั้นแล้วจะเกิดเหตุการ์อะไรต่อไป

    • เลือก player --> Next

    • Set Mirrored --> Next

    • Not Mirrored --> Done (player จะหันหน้าทิศทางปกติ)

Event sheet