หน่วยที่ 2 : เริ่มต้นสร้างเกม

หน่วยที่ 2 : เริ่มต้นสร้างเกม

Layout size & Window size

Layout size คือ พื้นที่ทั้งหมดของเกม

Window size คือ พื้นที่ๆ จะแสดงผลที่หน้าจอ


Insert new object

ในที่นี้เราจะเพิ่มตัวละครเข้ามาในเกม ได้แก่

  • player (ผู้เล่น)

  • monster (ตัวลดคะแนน)

  • item (ตัวเพิ่มคะแนน)

  • bonus (คะแนนพิเศษ)

  • solid (พื้น)

  • background (ฉากหลัง)

 • การเพิ่ม object เข้ามา ทำได้โดย

 • คลิกขวาที่ layout เลือก Insert object หรือ ดับเบิ้ลคลิกที่ layout

การเพิ่ม Object แบบ Sprite หรือ Title Background เข้ามา ทำได้ 2 วิธี

  • วาดภาพ player

  • เรียกภาพจากแหล่งอื่นเข้ามา

 • คลิกขวาที่ layout เลือก Insert object หรือ ดับเบิ้ลคลิกที่ layout

 • สร้าง Sprite 5 ตัว

  • ตั้งชื่อ player (ผู้เล่น)

  • ตั้งชื่อ monster (ตัวลดคะแนน)

  • ตั้งชื่อ item (ตัวเพิ่มคะแนน)

  • ตั้งชื่อ bonus (คะแนนพิเศษ)

  • ตั้งชื่อ solid (พื้น)

 • คลิกขวาที่ layout เลือก Insert object หรือ ดับเบิ้ลคลิกที่ layout

 • เลือก Title Background

  • ตั้งชื่อ background (ฉากหลัง)