หน่วยที่ 14 : ตัวอย่างเกม

เกมเก็บอักษรกลาง

เกมเก็บอักษร (กลาง)

เกมเก็บอักษรกลาง

  • http://swsk.ac.th/game/papergame/
  • ยังไม่เสร็จ
  • ทดลองเล่นได้
  • เก็บกล่องของขวัญ (Bonus) จะได้ลูกไฟ 5 ลูก ใช้ยิง monster
  • เมื่อลูกไฟหมด ต้องไปเก็บกล่องของขวัญ (Bonus) อีก
  • เก็บอักษรกลาง จะได้ 1 คะแนน
  • หาก monster ชน จะเสีย 1 live

monster เคลื่อนที่เอง

ตัวอย่างการสร้างเกมแบบต่างๆ

** บางเกมที่ไม่จบ คลิปจะอยู่ใน Drive :D เครื่องที่ครูใช้สอนค่ะ