หน่วยที่ 13 : ออกแบบเกม

ออกแบบเกมของเรา

ก่อนจะทำเกมนั้น เราควรออกแบบเกมคร่าวๆ ก่อนค่ะ เช่น

   • เป็นเกมแนวไหน แนว platform แบบยิงกัน แบบเก็บสิ่งของ แบบเลือกหยิบ ฯลฯ
   • เล่นเป็นด่านๆ หรือแบบจับเวลา
   • มีกี่ด่าน อะไรบ้าง
   • ฉากแต่ละด่านเกิดขึ้นที่ไหน ภาพแบบไหน
   • player item monster bonus มีกี่ตัว อะไรบ้าง
    • ยิงอะไร /เก็บอะไร เช่น อักษรกลาง ผลไม้
    • อะไรชนอะไร เช่น player ชน monster
    • bonus มีอะไรบ้าง เก็บแล้วได้อะไร เช่น
     • เก็บเห็ด ได้พลัง ได้ลูกไฟ
     • เก็บเหรียญ ได้เวลาเพิ่ม
     • เก็บ Live ได้ชีวิตเพิ่ม
   • รายละเอียด อื่นๆ

หากเราเขียนสิ่งต่างๆ เหล่านี้เอาไว้แล้ว เราจะทราบคร่าวๆ ทันทีว่า เราต้องใช้ภาพอะไร คำสั่งอะไร อะไรก่อน-หลังค่ะ

ปล. เขียนเป็น Mind map ยิ่งดีค่ะ จะได้เข้าใจง่ายๆ

เมื่อเราได้แนวทางคร่าวๆ แล้ว เราลองวาดภาพเกมนั้นลงบนกระดาษ