object เคลื่อนที่

object เคลื่อนที่

ในเกม platform นั้น เราอาจกำหนดความน่าสนใจด้วย อิฐ หรือพื้น หรือ monster ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ แทนที่จะอยู่นิ่งๆ ซึ่งเอามาประยุกย์ใช้ได้หลายกรณี เช่น

  • อิฐก้อนหนึ่งเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ตลอดเวลา เมื่อ player จะกระโดดเหยียบต้องระวังเพราะอิฐก้อนนั้นจะเคลื่อนที่ขึ้น-ลงตลอดเวลา
  • monster เคลื่อนซ้าย-ขวา ตลอดเวลา

อิฐก้อนหนึ่งเคลื่อนที่ขึ้น-ลงตลอดเวลา

 • Insert new object --> Sprite --> ตั้งชื่อ solid move
 • เรียกภาพเดียวกับ solid ธรรมดา
 • Behaviors
  • solid - ให้เหยียบได้
  • sine - เคลื่อนที่ตามทิศทางที่กำหนด
   • Movement --> Vertical - เคลื่อนที่ขึ้น-ลง * เลือกข้อนี้
   • Movement --> Horizontal- เคลื่อนที่ซ้าย-ขวา
   • Period --> กำหนดความเร็ว
   • Magnitude--> ระยะห่างของการเคลื่อนที่
 • เพียงเท่านี้ก็จะได้ก้อนอิฐเคลื่อนที่ขึ้น-ลง ตลอดเวลาแล้วค่ะ


monster เคลื่อนซ้าย-ขวา ตลอดเวลา

 • Insert new object --> Sprite --> ตั้งชื่อ monster move
 • เรียกภาพเดียวกับ monster ธรรมดา
 • Behaviors
  • sine - เคลื่อนที่ตามทิศทางที่กำหนด
   • Movement --> Vertical - เคลื่อนที่ขึ้น-ลง
   • Movement --> Horizontal- เคลื่อนที่ซ้าย-ขวา * เลือกข้อนี้
   • Period --> กำหนดความเร็ว
   • Magnitude--> ระยะห่างของการเคลื่อนที่
 • เพียงเท่านี้ก็จะได้ monster เคลื่อนที่ซ้าย-ขวา ตลอดเวลาแล้วค่ะ