เปลี่ยนรูปแบบ cursor

เปลี่ยนรูปแบบ cursor

ในบางเกมเราอาจเปลี่ยนรูปแบบของ cursor จากรูปลูกศรปกติไปเป็นแบบต่างๆ เช่น เป้ายิงปืน เป็นต้น

Layout

  • เตรียมไฟล์ภาพ cursor ใหม่ นามสกุล .png
  • Insert new object --> Sprite --> ตั้งชื่อ cursor

Event sheet

  • System --> Every tick
   • Add action
    • Mouse --> Set cursor fron sprite --> เลือก cursor (เลือกภาพจาก sprite)
    • Mouse --> Set cursor style --> None (ซ่อน cursor เดิม)
    • Cursor --> Set position พิมพ์ข้อความ (เพื่อให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกับ cursor เดิม)
     • X = Mouse.X
     • Y = Mouse.Y
    • Cursor --> Move to top of layer (เพื่อให้อยู่บนสุด จะได้ไม่ถูก object อื่นๆ บัง)