อื่นๆ จาก youtube

กระโดดชนกล่องแล้วให้เหรียญเด้งขึ้นมา

การทำเกมฝึกพิมพ์อย่างง่าย

วิธีการทำ Effect เมื่อ Player กระโดดเหยียบ Monster

กระโดดชนกล่องแล้วให้เหรียญเด้งขึ้นมา

การสร้างจุดแบบอัตโนมัติ ในเกม pacman

การทำ Animation การเดินไปเดินมาอัตโนมัติ

การนับเวลาถอยหลังและการจับเวลาที่ใช้งานไป

เทคนิคการเลื่อนภาพฉากหลังโดยไม่ต้องเขียนโค๊ด

วิธีการเปลี่ยนรูปเมาส์เคอร์เซอร์

วิธีการทำให้ตัว Enemy เดินไปมาเองอัตโนมัติ