สุ่ม item แนวนอน (แกน X)

การสุ่ม (random) monster แบบที่ 1 เป็นการสุ่มแบบเส้นตรง เคลื่อนที่จาก ขวา-->ซ้าย สุ่มให้ปรากฏออกมาในความเร็วต่างๆ กัน


จัดการ Layout

 • กำหนด Behaviors ของ Monster
  • เลือกแบบ Bullet
  • Set angle --> No

จัดการ Event sheet

 • Add group --> ตั้งชื่อ Random-1
  • การสร้าง group เพื่อทำให้เราเก็บงานเป็นระเบียบ กลับมาแก้ไขได้ง่าย


  • Add Event
   • System --> Every X seconds --> ใส่ตัวเลข (ทุกๆ กี่วินาที)
   • ในตัวอย่างใส่เลข 4 เพราะจะให้ปรากฏทุกๆ 4 วินาที

* อย่าใส่ค่าตามตัวอย่าง..ควรทดลองเองแล้วเลือกค่าที่เหมาะสมกับเกมของเรา *

  • Add action
   • System --> Create object (ให้ระบบสร้าง object)
    • เลือก monster (ให้สร้าง object ชื่อ monster)
    • Layer 1 (สร้างที่เลเยอร์ 1)
    • ใส่ตำแหน่งแกน X และ Y ตามที่ผู้ออกแบบวาง monster ไว้


    • ควรวางไว้นอกจอ ขวามือ monster จะวิ่งจาก ขวา--> ซ้าย


  • Add action
   • monster --> Set bullet speed (ความเร็ว)
    • choose(10,30,60) คือ ให้สุ่มเลือกความเร็วของ monster เป็น 10 หรือ 30 หรือ 60


   • monster --> Set angle of motion (องศาของ monster)
    • 180 degree

Event sheet