สุ่ม item แนวตั้ง (แกน Y)

Concept

  • item / bonus / monster หล่นลงมาจากฟ้า
  • สุ่มตำแหน่ง และความเร็วในการหล่น
  • monster สุ่มรูปแบบการแสดง คือ ในตัว monster มีหลายเฟรมนั่นเอง

จัดการ Layout


 • จัดเรียง layout ใหม่
 • เปลี่ยน background ใหม่
 • เลื่อน item / bonus / monster ขึ้นอยู่ด้านบน
 • solid ให้ลดค่า opacity ลงมาเหลือ 0
 • เพิ่ม Frame ให้ monster เวลาหล่นลงมาจะได้เปลี่ยนรูปแบบเป็นหลายๆ แบบ
 • ดับเบิ้ลคลิกที่ monster
 • ที่หน้าต่าง Animation frames คลิกขวา เลือก Add frame
 • เรียกภาพต่างๆ เข้ามาตามจำนวนภาพที่ต้องการให้ปรากฏ ในที่นี้ใช้ 5 เฟรม (5 ภาพ)
 • ปิดหน้าต่าง monster


* ให้ลบ behaviors ชื่อ bullet ของ monster ออกด้วย *


จัดการ Event sheet

 • สร้าง group ชื่อ Random-2
 • Add Event
   • System --> Every tick
  • Add action
   • System --> Wiat --> ใส่ 0.5 (รอ 0.5 วินาที)
   • monster --> Set Y
    • พิมพ์ข้อความ monster.Y+3 (Y คือ แนวตั้ง / +3 คือกำหนดความเร็วในการเคลื่อนที่)
   • item--> Set Y
    • พิมพ์ข้อความ item.Y+2 (Y คือ แนวตั้ง / +2 คือกำหนดความเร็วในการเคลื่อนที่)
   • bonus --> Set Y
    • พิมพ์ข้อความ bonus.Y+1 (Y คือ แนวตั้ง / +1 คือกำหนดความเร็วในการเคลื่อนที่)


 • Add Event
   • System --> Every X secounds --> 2 secound
   • Add action
    • System --> Create object --> เลือก
     • monster
     • Layer 1
     • X พิมพ์ random(200,700) หมายถึง สุ่มให้หล่นลงมาระหว่างตำแหน่งที่ 200-700 ในแกน X
     • Y พิมพ์ -40 หมายถึง สุ่มให้หล่นลงตำแหน่งที่ -40 ในแกน Y คือ บนสุด


   • Add action
     • monster --> Set frame --> random(5) (ให้สุ่ม 5 เฟรม เพราะเราแอดภาพ monster ไว้ 5 เฟรม)


 • Add Event
   • System --> Every X secounds --> 0.5 secound
   • Add action
    • System --> Create object --> เลือก
     • item
     • Layer 1
     • X พิมพ์ random(100,760) หมายถึง สุ่มให้หล่นลงมาระหว่างตำแหน่งที่ 100-760 ในแกน X
     • Y พิมพ์ -40 หมายถึง สุ่มให้หล่นลงตำแหน่งที่ -40 ในแกน Y คือ บนสุด


 • Add Event
  • System --> Every X secounds --> 10 secound
   • Add action
    • System --> Create object --> เลือก
     • bonus
     • Layer 1
     • X พิมพ์ random(200,600) หมายถึง สุ่มให้หล่นลงมาระหว่างตำแหน่งที่ 200-600 ในแกน X
     • Y พิมพ์ -40 หมายถึง สุ่มให้หล่นลงตำแหน่งที่ -40 ในแกน Y คือ บนสุด

Event sheet