สุ่ม item ปรากฏบนพื้น

เกม : เลือกสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพปากและฟัน

Concept

   • object ถูกสุ่มออกมา 3 แบบ
    • ทุกๆ 1 วินาที สร้าง object ชื่อ item และ item2 ออกมา
      • สุ่มเล่นเฟรมภายใน item และ item2
    • ทุกๆ 3 วินาที สร้าง object ชื่อ bonus ออกมา
   • object ถูกสุ่มออกมาในเวลาต่างกัน ตำแหน่งต่างกัน
    • คลิกเลือก ผลไม้ (สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพปากและฟัน) +1 ที่ score ถูก
    • คลิกเลือก กล่องนม (bonus) +5
    • คลิกเลือก ลูกกวาด +1 ที่ score ผิด
   • เวลาหมด (30 วินาที) - game over

Layout

 • item ผลไม้
  • ดับเบิ้ลคลิกที่รูปผลไม้
  • Add frame เพิ่มตามภาพผลไม้ที่ต้องการ
  • Speed = 0
 • item 2 ลูกกวาด
  • ดับเบิ้ลคลิกที่รูปลูกกวาด
  • Add frame เพิ่มตามภาพลูกกวาดที่ต้องการ
  • Speed = 0


 • item (ผลไม้) / item2 (ลูกกวาด) / bonus (กล่องนม) -->
  • Behaviors --> Fade
   • Active at start --> Yes
   • Fade in time --> 0.5
   • Wait time --> 0
   • Fade out time --> 0
   • Destroy --> After fade out

Event sheet

 • System --> Every X secound --> 1 (ทุกๆ 1 วินาที)
  • Add action
    • System --> Create object --> item (ระบบสร้าง object)
      • on layer 1 at ( int(random(50,780)) , int(random(220,780)) ) (บน layer 1 ในตำแหน่งแกน X และ Y)
    • item --> Set frame to --> พิมพ์ choose(0,1,2,3,4,5) (ไอเทม-สุ่มเลือกเฟรมที่ 0-5 รวม 6 เฟรม มาแสดง)
    • item --> Fade: start fade (เฟดออกไป)
    • System --> Create object --> item2 (ระบบสร้าง object)
      • on layer 1 at ( int(random(35,810)) , int(random(220,420)) ) (บน layer 1 ในตำแหน่งแกน X และ Y)
    • item2 --> Set frame to --> พิมพ์ choose(0,1,2,3,4) (ไอเทม-สุ่มเลือกเฟรมที่ 0-4 รวม 5 เฟรม มาแสดง)
    • item2 --> Fade: start fade (เฟดออกไป)


 • System --> Every X secound --> 8 (ทุกๆ 8 วินาที)
  • Add action
   • System --> Create object --> bonus (ระบบสร้าง object)
     • on layer 1 at ( int(random(50,780)) , int(random(220,420)) ) (บน layer 1 ในตำแหน่งแกน X และ Y)
   • bonus --> Set frame to --> 0 (ไอเทม-เลือกเฟรมที่ 0 มาแสดง)
   • bonus --> Fade: start fade (เฟดออกไป)


การหาตำแหน่งแกน X และ Y

 • ลองนำ object วางไว้ในตำแหน่งต่างๆ
 • ดูค่าแกน X และ Y ที่ position (ในวงกลม)
 • ใส่เลขจำนวนเต็มก็พอ ทศนิยมไม่ต้องใส่ค่ะ