หน่วยที่ 10 : เสียงในเกม

หน่วยที่ 9 : เสียงในเกม

เราสามารถเพิ่มเสียงให้เหตุการณ์ต่างๆ ในเกมได้ เช่น

  • เสียงเก็บ item
  • เสียงเก็บ bonus
  • เสียงถูก monster ชน
  • เสียงเพลงบรรเลงตลอดการเล่นเกม

จัดการ Layout

 • เลือกหน้าต่าง project จากฝั่งขวามือของโปรแกรม
 • เลือกโฟลเดอร์ Sounds
 • คลิกขวา
  • Import sounds
  • เลือกไฟล์เสียงเข้ามา --> Open
  • คลิกปุ่ม Import
  • คลิกปุ่ม OK
 • Insert New Object --> Audio

จัดการ Event sheet

 • ไปที่กลุ่มของ Score/Live/Time
 • เพิ่มเสียงในเหตุการณ์ที่
  • player ชน item (1)
   • Add action
    • Audio --> play
    • เลือกเพลง pickup coin
    • เลือก not looping เพื่อให้เล่นครั้งเดียว
  • player ชน bonus (2)
   • Add action
    • Audio --> play
    • เลือกเพลง correct
    • เลือก not looping เพื่อให้เล่นครั้งเดียว
  • monster ชน player (3)
   • Add action
    • Audio --> play
    • เลือกเพลง lose
    • เลือก not looping เพื่อให้เล่นครั้งเดียว
  • เพลงตลอดการเล่นเกม (4)
   • Add action
    • Audio --> play
    • เลือกเพลง bg-loop
    • เลือก looping เพื่อให้เล่นตลอดการเล่นเกม


 • หยุดทุกเสียง เมื่อ
  • ชีวิตหมด (5)
   • Add action
    • Audio --> Stop All
  • เวลาหมด (6)
   • Add action
    • Audio --> Stop All