หน่วยที่ 1 : รู้จัก "เกม Platform"

หน่วยที่ 1 : รู้จัก "เกม Platform"

เกม Platform

เกมแนวนี้จะมีสิ่งที่เหมือนกันคือ ในฉากจะมีระดับของพื้น หรือชั้น (platform) ที่ตัวละครยืน หลายระดับ ซึ่งตัวละครจะสามารถ กระโดด หรือปีนลงระหว่างชั้นไปได้ ตัวอย่างเช่น เกม Donkey Kong

เกมแนว platform ยังมีการแตกเป็นแนวย่อยๆ ไปอีกมากมาย แต่แนวที่นิยมกันมากที่สุดคือ Platform Side-scrolling หรือเกมแพลตฟอร์มเคลื่อนที่ด้านข้าง ซึ่งฉากในเกมจะเลื่อนไปเรื่อยๆ เมื่อตัวละครเดินทางไป ตัวอย่างเช่น มาริโอ (Super Mario Bros.)

ส่วนประกอบในเกม Platform มักจะประกอบด้วย

   • Player เป็นตัวผู้เล่น เคลื่อนที่ซ้าย ขวา กระโดด

   • Monster เป็นตัวลด เช่น เมื่อเดินมาชม player แล้วชีวิตของ player จะลดลง

   • Item เป็นตัวเพิ่มคะแนน เช่น เหรียญ ผลไม้ เมื่อรับได้ หรือเดินชน จะเพิ่มคะแนนให้ player

   • Bonus เป็นคะแนนพิเศษ ที่จะออกมาไม่บ่อยนัก เป็นการเพิ่มคะแนนมากกว่าคะแนนปกติ เช่น เก็บทองได้ +5 x2

   • Score คะแนนที่เก็บ item ได้

   • Live ชีวิตของ player

   • Time/Lavel เวลาในการเล่นเกม จะนับถอยหลัง เมื่อหมดเวลาจะขึ้น Game over หรือเล่นจบด่านที่ 1 แล้วผ่านไปด่านที่ 2 ต่อไป

   • Background ฉากของตัวละคร

Concept ของเกม

   • เดิน กระโดด

    • เก็บ item ได้คะแนน

    • เก็บ bonus ได้คะแนนพิเศษ

    • ชน monster ชีวิตลด คะแนนลด หรือ ชีวิตลด คะแนนไม่ลด แล้วแต่เราออกแบบ

   • monster เดินออกมาตามวิถีชิวิตอันปกติสุขของมัน

   • item ปรากฏที่ต่างๆ เช่น พื้น ลอยในอากาศ วางบนพื้นที่ลอย

   • bonus สุ่มออกมาไม่แน่นอน ออกมาไม่บ่อย แต่ได้คะแนนมากกว่าปกติ

   • time เวลานับถอยหลัง เมื่อหมดเวลา Game over (จะมีหรือไม่มีก็ได้..แล่วแต่เราออกแบบ)

   • Game over

    • ทุกอย่างหยุดนิ่ง

    • สรุปคะแนนและชีวิต

    • มีปุ่ม Restart

   • Restart เริ่มเกมใหม่

    • ลบทุกอย่างที่ค้างอยู่หน้าจอออกหมด

    • Reset ค่าคะแนนและเวลาเดิมออก

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดในเกม จะคล้ายๆ กัน

   • player เก็บ item ได้คะแนน คะแนนแสดงที่ text score

   • player เก็บ bonus ได้คะแนนพิเศษ คะแนนแสดงที่ text score

   • player เก็บ monster ลบคะแนน/ชีวิตลด คะแนนแสดงที่ text scoreWrong/text live

   • คะแนนถึง - ผ่านด่าน

   • เวลาหมด/ชีวิตหมด - game over

   • เวลานับถอบหลัง - แสดงเวลาที่ text time

   • เก็บ / ชน / ยิง / รับ / คลิก --เหตุการณ์เดียวกัน แค่เปลี่ยนรูปแบบ

   • สุ่ม object

    • หล่นจากด้านบน

    • วิ่งแนวตรงจากด้านขวา หรือซ้าย

    • ปรากฏในหน้าเกม

    • ฯลฯ

เตรียมข้อมูล

เตรียมไฟล์ภาพสำหรับสร้างเกม

   • เตรียมฉากเกม

   • เตรียมไฟล์เสียง

   • เตรียมภาพอื่นๆ เช่น ยานพาหนะ อาวุธ ระเบิด ต้นไม้ ผลไม้ ฯลฯ

   • ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดไว้

   • อัพโหลดไว้ใน Google drive ของตนเอง (ควรสร้าง folder สำหรับทำเกม)

แหล่งดาวน์โหลด

หนังสือเรียนรายวิชาการสร้างเกม (E-Book)


รู้จักโปรแกรม Construct 2

โปรแกรม Construct2 ถูกสร้างขึ้นจาก 2 นักพัฒนาโปรแกรมชาวอังกฤษ 2 คน ที่ร่วมกันพัฒนาช่วงเรียนมหาวิทยาลัย และปล่อยโปรแกรมแรกออกมาชื่อว่า Construct Classic ซึ่งใช้ในการพัฒนาเกมส์ Direct X 9 แล้ว Export เป็น .exe เพื่อเล่นบน Desktop PC แต่เวลาผ่านไปไม่นาน ทั้งคู่เชื่อว่ากำลังจะเข้าสู่ยุคทองของ HTML5 จึงหยุดพัฒนา Construct Classic แล้วหันมาพัฒนาโปรแกรมใหม่ภายใต้ชื่อ Construct2 ที่ช่วยให้ผู้ต้องการสร้างเกมส์ สามารถใช้เป็น Tool สร้างสรรค์งานได้ โดยใช้คอนเซ็ปต์ที่ว่า “No programming required” หรือ “เขียนโปรแกรมไม่เป็น ก็สร้างเกมส์ได้”

Construct2 เป็นโปรแกรมสร้างเกมส์แบบ 2D แสดงผลแบบ WebGL ซึ่งหมายถึง เว็บที่ใช้ JavaScript ดึงศักยภาพของ Graphic Card มาช่วยประมวลผลให้การเคลื่อนที่ของเกมส์เร็วขึ้นไม่กระตุก ซึ่ง WebGL นี้ถูกพัฒนาขึ้นโดยทีม Firefox ร่วมกับ Chrome browser ทำให้การแสดงผลแบบ WebGL เริ่มนำมาใช้กับการแสดงผลเกมส์ในยุคปัจจุบัน มีเพียง Internet Explorer ที่ยังไม่ support การแสดงผลแบบ WebGL

นักพัฒนาโปรแกรมผู้ให้กำเนิด Construct2 และ Construct Classic

Download : https://www.scirra.com/construct2


Thomas Gullen

Ashley Gullen

ส่วนประกอบของเกม

โดยส่วนใหญ่ เกม มักจะประกอบด้วย

  • player - ผู้เล่น

  • item - เก็บคะแนน

  • bonus - เพิ่มคะแนนพิเศษ

  • monster - ตัวลดคะแนน

  • พื้นเหยียบ อิฐ

  • ฉากหลัง

  • ตัวบอกคะแนน / เวลา / ชีวิต

  • เสียง effect เช่น ชน ยิง ฯลฯ / เสียงบรรเลงประกอบเกม

  • * ไฟล์ภาพ นามสกุล .png *

  • * ไฟล์เสียง นามสกุล .wave .wav *

หน้า layout มักประกอบด้วย

  • หน้า Login ใส่ชื่อผู้เล่น

  • หน้าเกม (อาจมี)

   • ด่าน 1

   • ด่าน 2

   • ด่าน ฯลฯ

  • หน้า game over

   • สรุปคะแนน

   • ปุ่มเล่นอีกครั้ง

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดในเกม จะคล้ายๆ กัน

  • player เก็บ item ได้คะแนน คะแนนแสดงที่ text score

  • player เก็บ bonus ได้คะแนนพิเศษ คะแนนแสดงที่ text score

  • player เก็บ monster ลบคะแนน/ชีวิตลด คะแนนแสดงที่ text scoreWrong/text live

  • คะแนนถึง - ผ่านด่าน

  • เวลาหมด/ชีวิตหมด - game over

  • เวลานับถอบหลัง - แสดงเวลาที่ text time

  • เก็บ / ชน / ยิง / รับ / คลิก --เหตุการณ์เดียวกัน แค่เปลี่ยนรูปแบบ

  • สุ่ม object

   • หล่นจากด้านบน

   • วิ่งแนวตรงจากด้านขวา หรือซ้าย

   • ปรากฏในหน้าเกม

   • ฯลฯ