งานชิ้นที่ 3 | เตรียมภาพต่างๆ

เตรียมภาพต่างๆ

   • เตรียมฉากเกม
   • เตรียมไฟล์เสียง
   • เตรียมภาพอื่นๆ เช่น ยานพาหนะ อาวุธ ระเบิด ต้นไม้ ผลไม้ ฯลฯ
   • ดาวน์โหลดไฟล์ทั้งหมดไว้
   • อัพโหลดไว้ใน Google drive ของตนเอง (ควรสร้าง folder สำหรับทำเกม)