งานที่ 2

ออกแบบตัวละคร | สำหรับ ม.4-5-6

ขั้นตอนการทำงาน

  • ออกแบบตัวละคร และดาวน์โหลดไว้
  • capture ภาพการทำงานทุกขั้นตอนและบันทึกภาพไว้ทีละภาพ
  • อัพโหลดภาพและตัวละคร ขึ้นไปไว้ที่ photo ของตนเอง (ควรสร้าง "อัลบั้ม" ใหม่)
  • สร้าง "หน้า" และจัดทำตามงานที่ได้ของหมายที่ไซต์ตนเอง
  • เผยแพร่ ไซต์ของตนเอง
 1. ให้นักเรียนออกแบบตัวละครสำหรับสร้างเกม
 2. ตั้งชื่อตัวละควรแต่ละตัว
   • Player
   • Monster
   • Item
   • Bonus
 3. ดาวน์โหลดตัวละครทุกตัว
 4. อัพโหลดไปเก็บไว้ที่ photo ของตนเองเก็บการทำงานไว้ใน Site

 1. capture หน้าจอขณะทำงานทุกขั้นตอน เก็บเป็นภาพไว้
   • กดปุ่ม Print Screen บนคีย์บอร์ด
   • นำไป "วาง" หรือ ctrl+v ที่โปรแกรมต่างๆ เช่น
     • paint
     • photoshop
     • photoscape *แนะนำ
   • บันทึกไฟล์ภาพ
 2. อัพโหลดไปเก็บไว้ที่ photo ของตนเอง
 3. สร้าง "หน้า" เพื่อสร้างเป็นหมวดหมู่
   • ตั้งชื่อว่า "สร้างเกมสร้างสรรค์"
 4. สร้าง "หน้า" ที่ google site ของตนเอง
   • สร้างไว้ในหมวดหมู่ "สร้างเกมสร้างสรรค์"
   • ตั้งชื่อหน้าว่า "ออกแบบตัวละคร"
   • โพสภาพตัวละควรทั้ง 4 ตัวที่หน้านี้
   • โพส+อธิบายขั้นตอนการทำงานทั้งหมดโดยละเอียด
   • "เผยแพร่" ไซต์ของตนเองณ จุดนี้..... Site ของหนูต้องมี 5 หน้า แล้วนะคะ

   1. หน้าแรก
   2. ประวัติส่วนตัว
   3. สมุดเยี่ยม
   4. สร้างเกมสร้างสรรค์ (หน้าเปล่า..สำหรับใช้เป็นหมวดหมู่)
   5. ออกแบบตัวละคร (งานชิ้นที่ 2)

คำแนะนำ

   • ควรเก็บเป็น Portfolio ของเรา
   • ควรเพิ่มหน้า "ผลงาน" เป็นหน้าเปล่า..สำหรับใช้เป็นหมวดหมู่
   • สร้างหน้าต่างๆ ตามกิจกรรมของเรา เพื่อใส่ผลงานต่างๆ ของตนเอง เช่น คลิป ภาพ เกียรติบัตร เช่น....
    • วันไหว้ครู / วันเกียรติยศ และกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน
    • ไปประกวดวงดนตรี
    • ไปทำงานจิตอาสา
    • ไปแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ