งานชิ้นที่ 1

ม.ปลาย เริ่มทำงานใหม่ แจ้งไซต์ใหม่นะคะ

ใช้ pass เริ่มแรกก่อน เมื่อเข้าระบบแล้วให้เปลี่ยนพาส

ส่วนใครที่ส่งเมลแล้ว ไม่ต้องส่งซ้ำค่ะ

เข้าเว็บไซต์ https://www.google.co.th/

   • ลงชื่อเข้าสู่ระบบ
    • user = swskเลขประจำตัวนักเรียน@swsk.ac.th เช่น swsk01234@swsk.ac.th
    • password = swskเลขประจำตัวนักเรียน เช่น swsk01234
   • เมื่อเข้าระบบแล้วไปที่มุมบนขวา วงกลม เลือก บัญชีของฉัน
    • เลือกเมนู การลงชื่อเข้าใช้และความปลอดภัย
    • เลือก รหัสผ่าน
     • ใส่รหัสผ่านเดิม เพื่อยืนยัน
     • เปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ (ควรจดและจำให้ได้)


เขียนอีเมล

เลือกกลุ่มแอพพลิเคชั่น (จุด 9 จุด)

เลือก อีเมล

   • เขียน email ถึงครู dayin@swsk.ac.th
     • แนะนำตัว ชื่อชั้น เลขที่
     • บรรยายสั้นๆ
     • ส่งจดหมาย
     • รอจดหมายตอบกลับ


สร้างไซต์

เลือกกลุ่มแอพพลิเคชั่น (จุด 9 จุด)

เลือก ไซต์

   • เลือก Google site ใหม่
   • คลิกเครื่องหมาย + (สีแดงที่มุมขวาล่าง) เพื่อสร้างไซต์ใหม่
   • ตั้งชื่อ ไซต์ (ชื่อจริง+ชื่อเล่นหรืออื่นๆ) เป็นภาษาอังกฤษ
   • ตกแต่งไซต์ให้สวยงาม

สร้าง หน้าใหม่ ตั้งชื่อ "ประวัติส่วนตัว"ตั้งค่าการ "แชร์"

   • ไปที่รูป คนบวก (เมนูแชร์กับผู้อื่น)
   • เปลี่ยน แชร์ให้กับคนทั่วไป
   • ทำแบบนี้ครั้งแรกครั้งเดียวค่ะ
"เผยแพร่"

   • คลิก เผยแพร่
   • ทุกครั้งที่แก้ไข ต้องคลิกที่ "เผยแพร่" ด้วย ไซต์ของเราจะได้อัพเดทค่ะ


ดูไซต์ที่เผยแพร่แล้ว

   • คลิกที่ลูกศรลง
   • เลือก "ดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่"

ก็อปปี้ URL ของไซต์เรา

แทรกข้อความ

ดับเบิลคลิกในส่วนพื้นที่สีขาว จะเกิดวงกลมเครื่องมือ

เลือกจัดการข้อความตามชอบ

แทรกภาพ

ดับเบิลคลิกในส่วนพื้นที่สีขาว จะเกิดวงกลมเครื่องมือ

เลือก "รูปภาพ"

เลือก "อัปโหลด"

  • เพื่ออัพโหลดภาพใส่ที่ไซต์
  • ไม่แนะนำวิธีการนี้ เพราะต้องพกพารูปภาพไปด้วยทุกที และการอัพโหลดเสียเวลามากกว่า

เลือก "จากไดรฟ์"

  • เพื่อเลือกภาพจาก Google Drive
  • ซึ่งต้องอัพโหลดภาพไปเก็บไว้ที่ Google Drive ก่อน