หน่วยที่ 2 : ฝึกวาดภาพด้วย Flash

วาดภาพด้วย Adobe Flash

ฝึก Draf ภาพ


ฝึก Draf ภาพ


การ Publish งานส่ง

เป็นการแปลงภาพวาดในโปรแกรม Flash ให้เป็นไฟล์ภาพ นามสกุล .jpg และ .png

งานชิ้นที่ 1 : ออกแบบตัวการ์ตูนสำหรับทำเกม

     • ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งเหล่านี้ บน "กระดาษ" (วาดลายเส้น ไม่ต้องระบายสี)
     • ภาพที่ต้องส่งท้ายคาบเรียน
       • ภาพการ์ตูน สัตว์ จำนวน 3 ภาพ
       • ภาพการ์ตูน ของกิน จำนวน 3 ภาพ
       • ภาพการ์ตูน item จำนวน 3 ภาพ
       • ภาพการ์ตูน player จำนวน 1 ภาพ
     • วาดภาพลงบนสมุดจดงานค่ะ

งานชิ้นที่ 2 : วาดภาพการ์ตูน 1 ภาพ

     • บันทึกชื่องานว่า 61401_99_work2_ชื่อตนเองเป็นภาษาไทย
     • 61 หมายถึง ปีการศึกษา
     • 401 หมายถึง ชื่อห้อง
       • ม.4/1 ใช้ 401
       • ม.4/2 ใช้ 402
       • ม.4/3 ใช้ 403
     • 99 หมายถึง เลขที่ 2 หลัก เช่น
       • เลขที่ 1 ใส่ 01
       • เลขที่ 20 ใส่ 20
     • work2 หมายถึง งานชิ้นที่ 2
     • คนที่ส่งงานแล้วไม่ได้บันทึกชื่อตามนี้...ส่งใหม่นะคะ ^^ (ขออภัย...ครูบอกช้าไปหน่อย)

งานชิ้นที่ 3 : วาดภาพฉาก 1 ฉาก

     • บันทึกชื่องานว่า 61401_99_work3_ชื่อตนเองเป็นภาษาไทย
     • 61 หมายถึง ปีการศึกษา
     • 401 หมายถึง ชื่อห้อง
       • ม.4/1 ใช้ 401
       • ม.4/2 ใช้ 402
       • ม.4/3 ใช้ 403
     • 99 หมายถึง เลขที่ 2 หลัก เช่น
       • เลขที่ 1 ใส่ 01
       • เลขที่ 20 ใส่ 20
     • work3 หมายถึง งานชิ้นที่ 3

งานชิ้นที่ 4 : วาดภาพ player 3 ท่าทาง (ด้านข้าง-ยืน ก้าวซ้าย ก้าวขวา)

     • บันทึกชื่องานว่า 61401_99_work4_ชื่อตนเองเป็นภาษาไทย
     • 61 หมายถึง ปีการศึกษา
     • 401 หมายถึง ชื่อห้อง
       • ม.4/1 ใช้ 401
       • ม.4/2 ใช้ 402
       • ม.4/3 ใช้ 403
     • 99 หมายถึง เลขที่ 2 หลัก เช่น
       • เลขที่ 1 ใส่ 01
       • เลขที่ 20 ใส่ 20
     • work4 หมายถึง งานชิ้นที่ 4
     • งานชิ้นที่ 4 ต้องส่งอย่างน้อย 3 ไฟล์
       • ให้บันทึกชื่อเพิ่มเติม ดังนี้
         • 61401_99_work4_ชื่อตนเองเป็นภาษาไทย-1
         • 61401_99_work4_ชื่อตนเองเป็นภาษาไทย-2
         • 61401_99_work4_ชื่อตนเองเป็นภาษาไทย-3
         • 61401_99_work4_ชื่อตนเองเป็นภาษาไทย-4


ส่งงานที่นี่

จำเป็๋นต้องลงชื่อเข้าใช้ ด้วย Gmail


เช็คงานที่นี่