หน่วยที่ 1 : ฝึกวาดภาพ

ให้นักเรียนฝึกวาดภาพประกอบเกม

ภาพตัวละครต่างๆ เช่น

    • player
    • monster
    • item
    • bonus

ภาพฉากต่างๆ

    • วิวป่า
    • ภาพในเมือง
    • ใต้บาดาล

ภาพส่วนประกอบแบบแยกย่อย

    • ภูเขา
    • ก้อนเมฆ
    • เม็ดพันธุ์พืช
    • หยดนำ
    • รถยนต์
    • ตะกร้า
    • ต้นไม้
    • ดอกไม้

โปรแกรมที่ใช้วาดภาพ

export เป็นไฟล์นามสกุล .png

วาดภาพบนกระดาษ

    • วาดเส้น แล้วสแกน
    • นำไปตกแต่งต่อด้วยโปรแกรม Photoshop
    • export เป็นไฟล์นามสกุล .png

วาดภาพด้วยคอมพิวเตอร์

    • โปรแกรม Flash
    • โปรแกรม Illusstrator
    • โปรแกรม Paint
    • export เป็นไฟล์นามสกุล .png

สอนวาดภาพ

ตัวอย่างภาพประกอบเกมเข้า Google

ค้นหา "ฝึกวาดภาพการ์ตูน" ประมาณนี้

จะฝึกวาดอะไรก็ค้นหาคำนั้น


งานชิ้นที่ 1 ฝึกวาดภาพ

    • ให้นักเรียนวาดภาพสิ่งเหล่านี้ บน "กระดาษ" (วาดลายเส้น ไม่ต้องระบายสี)
    • ภาพที่ต้องส่งท้ายคาบเรียน
      • ภาพการ์ตูน สัตว์ จำนวน 3 ภาพ
      • ภาพการ์ตูน ของกิน จำนวน 3 ภาพ
      • ภาพการ์ตูน item จำนวน 3 ภาพ
      • ภาพการ์ตูน player จำนวน 1 ภาพ
    • ส่งชิ้นงานท้ายคาบค่ะ