งานชิ้นที่ 5 : สร้างเกม

คำชี้แจง

   • งานชิ้นนี้เป็นงาน "คู่" (แต่ละห้องมีกลุ่ม 3 คน ได้ 1 กลุ่มเท่านั้น)
   • กำหนดส่งงาน ก่อนสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
   • ให้นักเรียนสร้างเกมด้วยโปรแกรม Construct โดยมีเงื่อนไขดังนี้
     • player / monster มีการเคลื่อนไหว เช่น เดิน กระโดด ยิง ถูกยิง เหาะ ตามความรู้จากหน่วยที่ 3
     • มีเสียงในเกมด้วย
     • สร้างเกม 1 ด่าน โดยการ Game over นั้นจะใช้เงื่อนไขใดก็ได้ ดังนี้
       • เวลา เช่น ให้เวลาเล่นเกม 30 วินาที เป็นต้น
       • Live เช่น ให้เล่น 3 หรือ 5 ชีวิต หากเกินกว่านั้นจะ game over
     • ภาพทุกอย่าง ต้องวาดขึ้นใหม่ทั้งหมด ด้วยฝีมือจากสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นชิ้นงาน

   • งานชิ้นที่ 1 ฝึกวาดภาพบนกระดาษ
   • งานชิ้นที่ 2 ฝึกวาดการ์ตูน (ส่งไฟล์งาน)
   • งานชิ้นที่ 3 ฝึกวาดฉากเกม(ส่งไฟล์งาน)
   • งานชิ้นที่ 4 ฝึกวาดการ์ตูน 3 ท่าทาง(ส่งไฟล์งาน)
   • งานชิ้นที่ 5 สร้างเกม (งานคู่)