ติชมเกมสร้างสรรค์

ให้นักเรียนเข้าไปเล่มเกมของเพื่อนๆ แล้วเขียนติชมเกมด้วยถ้อยคำที่สุภาพและสร้างสรรค์ค่ะ

เกมสร้างสรรค์ ม.4-5-6 (คลิกที่ลิงก์)

2561-ติชมเกมสร้างสรรค์ ม.4