งานชิ้นที่ 4 การ์ตูน 3 ช่อง

งานชิ้นที่ 4 การ์ตูนสามช่อง

 • ให้นักเรียนสร้างชิ้นงานด้วย photoshop เกี่ยวกับการตกแต่งตัวอักษรในแบบต่างๆ
 • เปิดไฟล์งานใหม่ File/new เลือกขนาดกระดาษ A4
 • สร้างและตกแต่งการ์ตูนสามช่องให้สวยงาม
 • ในชิ้นงาน ใส่ชื่อ-ชั้น-เลขที่ ที่มุมล่างขวาของภาพด้วย
 • บันทึกไฟล์งานเป็น 2 ไฟล์
  • 62401_99_work4_XXX.psd (ไฟล์ต้นฉบับ...เก็บไว้ที่ตนเอง)
   • File / save as / ตั้งชื่อไฟล์
  • 62401_99_work4_XXX.jpg (ไฟล์สำหรับส่งงาน)
   • File / save for web / เลือกไฟล์ JPEG ตั้งชื่อไฟล์
  • การตั้งชื่อไฟล์
   • 62 หมายถึง ปีการศึกษา
   • 401 หมายถึง ห้อง 4/1
   • 99 หมายถึง เลขที่ 2 หลัก เช่น
     • เลขที่ 1 ให้ใช้ 01
     • เลขที่ 21 ให้ใช้ 21
   • work4 หมายถึง งานชิ้นที่ 4
   • XXX หมายถึง ชื่อตนเองเป็นภาษาไทย

เช็คเวลาเรียน/ชิ้นงาน

Facebook group : Computer Graphic M4/2562

สืบค้น

ขั้นตอนการทำงาน

เปิดไฟล์งานใหม่ File-new เลือกกระดาษขนาด A4

1)เมนู View เลือก 2) Show 3) Grid เพื่อให้แสดงเส้นไกด์

4) เมนู View เลือก Rulers เพื่อให้แสดงไม้บรรทัด

ลากเส้นไกด์จากไม้บรรทัด ด้านบน และด้านซ้ายมือ จัดให้ได้ตามภาพ

1) ที่เลเยอร์ 1 ให้ปลดกุญแจออก (ดับเบิ้ลคลิกที่รูปกุญแจ)

2) ใช้เครื่องเมือ selection tool

3) ลากตามเส้นไกด์ จะมีเส้นประ ปรากฏ เมื่อลากแล้ว ให้กดปุ่ม delete เพื่อลบส่วนนี้ออกไป

4) 5) ทำแบบเดียวกันกับข้อ 3)

1) ปิดกุญแจที่เลเยอร์ 1 เปลี่ยนชื่อเลเยอร์เป็น "กรอบ"

1) เมนู File-open เพื่อเปิดภาพ

2) เลือกภาพที่ต้องการ

3) กดปุ่ม open

เมื่อเปิดภาพใหม่แล้ว ให้ก็อปปี้ภาพ ตามคำสั่งที่อยู่ในภาพ

กลับมาที่ไฟล์กรอบภาพ ให้วางภาพตามคำสั่งในภาพ ให้ลากเลเยอร์ภาพใหม่นี้มาวางข้างล่างของเลเยอร์ "กรอบ"

ทำจนครบทั้ง 3 ภาพ 3 ช่อง ส่วนไหนเกินให้ตัดออก

1) เพิ่มเลเยอร์ใหม่ ให้อยู่บนเลเยอร์ภาพ แต่อยู่ข้างล่างเลเยอร์กรอบ

2) 3) เลือกตามภาพ

1) 2) 3) เลือกตามภาพ เพื่อเปิดเครื่องมือเพิ่มเติม

เลือก balloon ใส่คำพูดหรือเอฟเฟคต่างๆ

ใส่ข้อความให้เรียบร้อย

บันทึกงาน