งานชิ้นที่ 1

เวลาเรียน / ชิ้นงาน

Facebook group : Computer Graphic M4/2562

งานชิ้นที่ 1 ฉันเป็นพระเอกนางเอก

 • ให้นักเรียนเลือกเป็นพระเอกนางเอกบนโปสเตอร์ภาพยนตร์
 • โปรแกรม Photoshop
 • ขั้นตอน
   • เลือกโปสเตอร์ภาพยนตร์ที่ต้องการ
   • ถ่ายภาพตนเองในมุมเดียวกับภาพ
   • ตัดหน้าตนเอง มาแปะทับบนโปสเตอร์
     • เว็บไซต์สำหรับลบพื้นหลังของภาพ : https://www.remove.bg
   • ตกแต่งขอบภาพให้เนียน
   • ตกแต่งสีให้เข้ากับโปสเตอร์
   • ตกแต่งให้สวยงามกลมกลืน
   • เสร็จ
 • บันทึกไฟล์งานเป็น 2 ไฟล์
   • 62401_99_work1_XXX.psd (ไฟล์ต้นฉบับ...เก็บไว้ที่ตนเอง)
    • File / save as / ตั้งชื่อไฟล์
   • 62401_99_work1_XXX.jpg (ไฟล์สำหรับส่งงาน)
    • File / save for web / เลือกไฟล์ JPEG ตั้งชื่อไฟล์
   • การตั้งชื่อไฟล์
    • 62 หมายถึง ปีการศึกษา
    • 401 หมายถึง ห้อง 4/1
    • 99 หมายถึง เลขที่ 2 หลัก เช่น
      • เลขที่ 1 ให้ใช้ 01
      • เลขที่ 21 ให้ใช้ 21
    • work1 หมายถึง งานชิ้นที่ 1
    • XXX หมายถึง ชื่อตนเองเป็นภาษาไทย
 • เว็บไซต์สำหรับลบพื้นหลังของภาพ

ส่งงาน

คำสั่งที่ใช้บ่อย

 • File / save as - การบันทึกงานสำหรับเก็บเป็นต้นฉบับ จะได้นามสกุล .psd
 • File / save for web - การบันทึกงานสำหรับส่งงาน จะได้นามสกุล .jpg
 • File / open หรือ CTRL+O - เปิดไฟล์งาน
 • Edit / Free Transform หรือ CTRL+T - เป็นการย่อ-ขยายรูปภาพ เมื่อใช้งานเสร็จกด enter จะเข้าสู่หน้าจอปกติ (ย่อแบบสัดส่วนคงเดิม กดปุ่ม SHIFT ขณะย่อ-ขยาย)
 • กดปุ่ม ALT+แล้วเลื่อนลูกกลิ้ง - เป็นการซูมเข้า-ออก หน้าจอ
 • กดปุ่ม [ (บ) - ย่อขนาดของหัวแปรงหรือย่อขนาดยางลบ
 • กดปุ่ม ] (ล) - เพิ่มขนาดของหัวแปรงหรือเพิ่มขนาดยางลบ

เมนู Image / Adjustments / ...

 1. ปรับความสว่างและความเปรียบต่างของภาพ
 2. ปรับโทนสีของภาพ / ความสดของภาพ
 3. ปรับโทนสีของภาพ

Layer เลเยอร์

 • คือ ลำดับชั้นของการทำงาน เปรียบเหมือนแผ่นใสที่สวางซ้อนทับกัน
 • เลเยอร์ที่อยู่ด้านบน จะบังเลเยอร์ที่อยู่ด้านล่าง
 • หากต้องการทำงานเลเยอร์ไหน ให้คลิกที่เลเยอร์นั้นก่อน
 • กดรูป "กระดาษ" เพื่อเพิ่มเลเยอร์ใหม่
 • กดรูป "ถังขยะ" เพื่อลบเยอร์
 • กดรูป "กุญแจ" เพื่อล็อคเยอร์ เป็นการป้องกันการแก้ไขเลเยอร์นั้น
 • กดรูป "ดวงตา" เป็นการซ่อนเลเยอร์
 • ดับเบิ้ลคลิกเลเยอร์ที่มีกุญแจ คือ การปลดล็อกเลเยอร์
 • คลิกแล้วลากเลเยอร์ เป็นการสลับลำดับของเลเยอร์
 • CTRL+J คือ คำสั่งในการก็อปปี้เลเยอร์

การบันทึกไฟล์งาน

File / Save as

 1. เลือกเมนู File
 2. เลือก Save As...
 3. ตั้งชื่อไฟล์ตามเงื่อนไข
 4. จะได้ไฟล์ภาพนามสกุล .psd สำหรับเก็บเป็นต้นฉบับ

File / Save for Web

 1. เลือก JPEG
 2. Quality พิมพ์เลข 100 เพื่อให้ภาพมีคุณภาพสูงสุด
 3. เลือก save
 4. ตั้งชื่อไฟล์ตามเงื่อนไข
 5. จะได้ภาพนามสกุล .jpg สำหรับส่งงาน

คลิปการทำงาน