แตกต่างไม่แตกแยก

แตกต่างไม่แตกแยก

ครูที่ปรึกษาทีม Media Factory แข่งขันทักษะทางวิชาการ "ภาพยนตร์สั้น" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557

ครูที่ปรึกษาทีม Media Factory

   1. นางสาวทิติยาภรณ์ ลัทธิรมย์ ม.5/3
   2. นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.5/3
   3. นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ ม.5/3
   4. นายชลิต นิ่มแสง ม.5/1
   5. นายวงศกร เชื้อนิล ม.5/4

เป็นตัวแทนโรงเรียนแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ภาพยนตร์สั้น" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2557

ผลการประกวด

   • ชนะเลิศเกียรติบัตรเหรียญทอง อับดับที่ 1 ระดับ สพม.28
   • ชนะเลิศเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพกิจกรรม