สืบสานงานศิลป์เพลงพิณพื้นบ้าน

สืบสานงานศิลป์เพลงพิณพื้นบ้าน

ครูที่ปรึกษาทีม : หลานย่าจูเนียร์ ปีการศึกษา 2555

"สืบสานงานศิลป์เพลงพิณพื้นบ้าน"

ประกวดสารคดีสั้น 5 นาที ตามโครงการกบจูเนียร์ ปี 4

กบไลค์ไทยแลนด์ บริษัททีวีบูรพา จำกัด

ครูที่ปรึกษาทีม : หลานย่าจูเนียร์ ปีการศึกษา 2555

ครูที่ปรึกษา

  • นางสาวฎายิน ลีลา
  • นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์

ทีมหลานย่าจูเนียร์

  • นางสาวกมลวรรณ สิงหชาติ ม.6/1
  • นางสาวสิริพร แต้มทอง ม.5/1
  • นางสาวสิริกานต์ วงศ์ชัยภูมิ ม.5/1
  • นางสาวทิติยาภรณ์ เพราะทอง ม.5/1
  • นางสาวปรียานุช บุดดา ม.5/2
  • นายกฤษนนท์ วงษ์ขันธ์ ม.5/1
  • นางสาวเพ็ญพิชชา อสิพงษ์ ม.5/1
  • เด็กชายชลิต นิ่มแสง ม.3/2
  • เด็กชายวงศกร เชื้อนิล ม.3/2

ผลการประกวด :

  • เข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย
  • นางสาวกมลวรรณ สิงหชาติ ได้รับรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม

ภาพกิจกรรม :