วิทยากรอบรมการจัดทำภาพยนตร์สั้นต้านทุจริต

วันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จ.ศรีสะเกษ

  • อบรมการจัดทำภาพยนตร์สั้นต้านทุจริต เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนแกนนำตามโครงการโรงเรียนสุจริต

  • วันที่ 27 มิถุนายน 2562

  • ณ โรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า จังหวัดศรีสะเกษ