วิทยากรอบรม ICT (Facebook)

วิทยากรอบรม ICT (Facebook)

7 กันยายน 2558 ณ ห้องดอยตุง

ให้ความรู้ด้าน ICT แก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยเน้นการประยุกต์ใช้ Facebook ให้เกิดประโยชน์ในรายวิชาของตนเองให้มากที่สุด เช่น การแจ้งข่าวสาร การเผยแพร่แก่นักเรียน และการส่งงานของนักเรียน ด้วยการสร้างกลุ่ม (Group) ใน facebook แล้วสร้างอัลบั้มภาพเพื่อให้นักเรียนได้ส่งงานที่นี่ ซึ่งจะดึงดูดใจนักเรียนให้ส่งงานและง่ายต่อการตรวจงานของครูอีกด้วย

** ขอบคุณภาพจาก ครูพิศมัย นันทวิสิทธิ์ **