คำพ่อสอน

คำพ่อสอน

ครูที่ปรึกษาทีม : สมาธิสั้น ปีการศึกษา 2555

แข่งขันภาพยนตร์สั้น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 9 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ

"คำพ่อสอน"

แข่งขันภาพยนตร์สั้น

ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันที่ 9 ธันวาคม 2555 ณ

โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา จ.ชัยภูมิ


ครูที่ปรึกษาทีม : สมาธิสั้น ปีการศึกษา 2555

  • นางสาวสิริพร แต้มทอง ม.5/1
  • นางสาวสิริกานต์ วงศ์ชัยภูมิ ม.5/1
  • นางสาวทิติยาภรณ์ เพราะทอง ม.5/1
  • นางสาวปรียานุช บุดดา ม.5/2
  • นายกฤษนนท์ วงษ์ขันธ์ ม.5/1

ผลการประกวด :

  • รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ สพม.28
  • รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาพกิจกรรม :