ครู..ผู้ให้โอกาส

ครู..ผู้ให้โอกาส

ครูที่ปรึกษาทีม Media Factory ปีการศึกษา 2557

ครูที่ปรึกษาทีม Media Factory ปีการศึกษา 2557

    1. นางสาวทิติยาภรณ์ ลัทธิรมย์ ม.5/3
    2. นายขจรศักดิ์ แซ่เตีย ม.5/3
    3. นายสิทธิศักดิ์ ปุณประวัติ ม.5/3
    4. นายชลิต นิ่มแสง ม.5/1
    5. นายวงศกร เชื้อนิล ม.5/4

ประกวดคลิปสั้น "เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู" ของมูลนิธิ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี-สสค.-คุรุสภา เป็นการประกวดคลิปสั้น “เล่าเรื่องด้วยหัวใจจากศิษย์ถึงครู” ผลงานของนิสิต นศ.และประชาชนทั่วไป ให้ร่วมเรื่องราวของครูที่ช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับชีวิต

ผลการประกวด : ได้เข้ารอบ 13 ทีมสุดท้าย ประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา