ข ขยะอย่าล้นโลก

ข ขยะอย่าล้นโลก

ครูที่ปรึกษาทีม : หลานย่าจูเนียร์ ปีการศึกษา 2554

"ข ขยะอย่าล้นโลก"

ประกวดสารคดีสั้น 5 นาที ตามโครงการกบจูเนียร์ ปี 4 กบรักษ์โลก

บริษัททีวีบูรพา จำกัด

ครูที่ปรึกษาทีม : หลานย่าจูเนียร์ ปีการศึกษา 2554

ครูที่ปรึกษา

  • นางสาวฎายิน ลีลา
  • นางพิศมัย นันทวิสิทธิ์

ทีมหลานย่าจูเนียร์

  • นางสาวกมลวรรณ สิงหชาติ
  • นางสาวกัญญารัตน์ นันทวิสิทธิ์
  • นางสาวฑิติยาภรณ์ เพราะทอง
  • นางสาวณัชชา บุญลี
  • นางสาวพิชญ์ชา อินลี
  • นางสาวปรียานุช บุดดา
  • นายภควัชร ผดาวัลย์
  • นายธนกฤต แฝงสีดา
  • นายกฤษนนท์ วงษ์ขันธ์
  • นายศนิศิขรินทร์ ประหารภาพ

ผลการประกวด :

  • เข้ารอบ 24 ทีมสุดท้าย
  • นางสาวกมลวรรณ สิงหชาติ ได้เข้าชิงรางวัลพิธีกรยอดเยี่ยม

ภาพกิจกรรม