แปลงภาพเป็น pdf ด้วยโทรศัพท์มือถือและ app Drive

  • ใช้ได้เฉพาะโทรศัพท์มือถือระบบ Androin เท่านั้น

  • โดยปกติแล้วโทรศัพท์มือถือระบบ Androin จะมีกลุ่มแอพพลิเคชั่นของ google ให้ด้วย ให้ดูในโฟลเดอร์ของ google applications

  • ถ่ายภาพแล้วระบบจะแปลงเป็น pdf และอัพโหลดขึ้นไปไว้ที่ google drive ของเราโดยอัตโนมัติ

  • ควรล็อกอินเข้า google drive ก่อน

บนโทรษัพท์มือถือ เลือกแอพ Drive

เลือก + เพื่อเปิดไฟล์งานใหม่

เลือกรูปกล้อง (Scan)

พยายามวางกล้องเป็นมุมฉากกับเอกสาร แล้วปรับแสงตามความเหมาะสม จากนั้นกดถ่ายภาพ

เลือกครอปภาพ (crop) เพื่อตัดส่วนเกินออก

เลือกเครื่องหมาย + เพื่อถ่ายภาพเพิ่ม

ปรับภาพตามต้องการ แล้วกดเครื่องหมาย ถูก

เลือก จานสี เพื่อปรับสีของภาพ

เลือกเครื่องหมาย + เพื่อถ่ายภาพเพิ่ม

เลือกสีตามความเหมาะสม จากนั้นกดเครื่องหมาย ถูก

เลือกเครื่องหมาย + เพื่อถ่ายภาพเพิ่ม

ตั้งชื่อไฟล์ เลือก account ที่ต้องการ เลือกที่เก็บไฟล์

เลือก select ระบบจะอัพโหลดไฟล์ขึ้นไปยัง google drive ของเราและแปลงภาพให้เป็น pdf โดยอัตโนมัติ