แปลงภาพเป็นตัวอักษรด้วย Google Drive และ Google เอกสาร

แปลงภาพเป็นตัวอักษรด้วย Google Drive และ Google เอกสาร

 • เปิด Google Drive บนคอมพิวเตอร์
 • แปลงภาพมาเป็นตัวอักษร
   • จะไม่สามารถแปลงภาพจากเอกสารมาเป็นภาพได้
   • ไม่สามารถแปลงตารางมาได้ทั้งหมด จะได้เฉพาะข้อความเท่านั้น
   • การแปลงภาพจะทำให้รูปแบบการจัดวางผิดเพี้ยนไป
 • เพมื่อแปลงภาพมาเป็นข้อความด้วย google docs แล้ว ระบบจะบันทึกเป็นไฟล์ docs และเก็บไว้ที่เดียวกับไฟล์ pdf ให้โดยอัตโนมัติ