ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมสืบสานพระราชปณิธานของ

“สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” แม่ฟ้าหลวงของปวงชนชาวไทย

เนื่องในวาระครบ 24 ปีแห่งการสวรรคต วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี “สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี” หรือ “แม่ฟ้าหลวง” เนื่องในวาระครบ 24 ปีแห่งการสวรรคต วันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายสุข มีกุล ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีบุคลสำคัญของโรงเรียน บุคลากร นักเรียน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

*****************************

ถ่ายภาพ

    1. ครูชญานิษฐ์ เขตสกุล

    2. ครูฎายิน ลีลา

    3. ครูธนศักดิ์ ตยะพักย์

    4. นายสิทธิพร จันทพันธ์ ม.6/1

    5. นายพีรวัส อุตมะ ม.6/1